Go To  Home Page

ANG TALINO NG ISANG TAO
AYON SA DAMI NG KAALAMAN
HINDI SA TAAS NG PINAG-ARALAN
^_^
KUNG NAIS MONG BALIKAN ANG NAKARAAN
TINGNAN MO SARILI MO NGAYON YAN ANG EPEKTO NG IYONG NAKARAAN
KUNG NAIS MO MALAMAN KUNG ANO ANG IYONG MAGIGING BUKAS
TINGNAN MO SARILI MO NGAYON
NAKIKINITA MO NA KUNG ANO ANG IYONG MAGIGING BUKAS
^_^
HUWAG MO HUSGAHAN ANG KAPWA NG DAHIL LANG SA
KUNG ANO ANG NARINIG MO SA IBA
^_^
MABABASA MO ANG ISIPAN NG ISANG TAO
SA PAMAMAGITAN NG KILOS AT PAGSASALITA
^_^
DI BALENG WALANG TULOG
WAG LANG WALANG GISING
^_^
ALAM MO BA... ANG TAONG AYAW TUMANGAP NG PAGKATALO
AY ANG TAONG LAGING SUMISILIP NG KAMALIAN MO
^_^
ANG ATTITUDE KO NAKADEPENDE SA KUNG PAANO
MO AKO TRATUHIN
^_^
MINSAN.. ANG SIMPLENG PAYO MO SA IBA
IYON NAMAN ANG HINDI MO MAGAWA SA SARILI
^_^
HUWAG KANG MAKIKIPAGTALO KUNG SA REYALIDAD
HINDI MO MAGAWA SA SARILI ANG
IPINAGLALABAN MO

Monday, 25 April 2016

ANG MAHIRAP SA PAGSUSULAT

ANG MAHIRAP SA PAGSUSULAT

Depende  po  iyan  sa  kung  anong  tema  ang  ating isusulat,  merong  nagsusulat  ng  tungkol  sa  mga  bali - balitang  kanyang  nasasagap  sa loob  at  labas  ng  bansa,  merong  nagsusulat  na  ang  tema  ay  tungkol  sa  kanyang  mga  nakaraan  o  karanasan,  meron  naman  ang  tungkol  sa  negosyo at  marami  pang  iba.

Pero  kung  ang  ating  isusulat  ay  ang  katulad  ng  tema  ng  mga  isinusulat  ko  ang  tungkol  sa  ugali  o  pagkatao  ng  isang  tao  kasama  na  ang  mga  alam  kong  mga  maling  paniniwala  ng  tao  ay  sadya  pong  mahirap  magsulat.

Kadalasan  ang  mga  sinusulat  ko  ay  ang  tungkol  sa  isang  tao,  sadyang  mahirap  kahit  iniisip  ko  na  may  kalayaan  naman  tayo  na  gawin  ang  lahat  ng  nais  nating  gawin  o  sabihin  at  may  kalayaan  tayong  ipahayag  ang  ating  mga  saloobin.  Hindi  naman  talaga  mai-iwasan  na  merong  mga  nasasagasaan  sa  mga  isinusulat  ko  dahil  ugali  naman  talaga  ang  kadalasang  isinusulat  ko  meron  at  meron  naman  talagang  matatamaan.

Alam  ko  noong  una  palang  ng  aking  pagsusulat  ay  alam  ko  na  talagang  may  mga  tao  akong  masasagasaan  dahil  sa  totoo  lang  may  mga  tao  talagang  ganyan.  Ang  iniisip  ko  nalang  parte  lang  naman  ito  ng  aking  kalayaan,  kalayaan  sa  pagsisiwalat  ng  aking  damdamin.  Totoo..  kadalasan  sa  mga  sinusulat  ko  ay  meron  naman  talaga  akong  pinatutungkulan  kungdi  yung  mga  taong  gumagawa  o  nakakagawa  ng  hindi  tama  sa  kapwa,  mga  taong  mapanglamang,  mga  taong  abusado,  mga  taong  nagbubulag - bulagan  kahit  alam  naman  nila  na  mali  ang  kanilang  ginagawa.  Pero  kung  hindi  ka  naman  gumagawa  ng  hindi  tama  sa  kapwa  hindi  para  sa  iyo  ang  aking  mga  sinusulat.  Pero  kung  nagagalit  ka  dahil  natamaan  ka  sa  aking  mga  sinusulat..  bakit  nila  alam  na  para  sa  kanila  ang  aking  mga  sinusulat?

Kung  nalalaman  ba  natin  na  may  mali  tayong  nagagawa  sa  kapwa  kailangan  ba  talaga  nating  magalit  sa  mga  taong  tulad  ko  na  nagsusulat?  Hindi  ba  dapat  ang  kailangan  ay  tangapin  ang  ating  mga  pagkakamali  at  ituwid  ang  ano  mang  nagagawang  mali.

Ito  ang  isang  mahirap  sa  pagsusulat..  Madalas  kahit  sa  pagsusulat  nagkakaroon  tayo  ng  kagalit,  nagkakaroon  ng  kaaway,  minsan  ang  mga  tulad  ko  na  nagsusulat  ang  madalas  nagiging  masama  pa  sa  mga  taong  natatamaan.

Hindi  naman  ako  nagmamalinis  at  hindi  ako  nagmamagaling  o  nagmamarunong,  may  lakas  lang  talaga  ako  ng  loob  na  magsulat  ng  ganito  at  pumuna  ng  mga  maling  ginagawa  ng  tao  dahil  alam  ko  at   maipagmalaki  na  ang  mga  napupuna  ko  na  maling  ginagawa  ng  iba  ay  hindi  mo  mapupuna  na  ginagawa  ko  sa  iba.  Malakas  ang  loob  kong  magsulat  ng  ganito  dahil  alam  ko  na  hindi  para  sa  akin  ang  mga  sinusulat  ko  at  hindi  ako  ang  unang -  unang  tinatamaan  sa  mga  sinusulat  ko.

Kung  ako  ay  magsusulat  para  lang  magmalinis  o  magmagaling  ang  unang -  unang  magre-react  sa  mga  isinusulat  ko  ay  ang  aking  asawa  at  mga  anak  dahil  sila  naman  talaga  ang  talagang  nakakakilala  sa  ugalit  pagkatao  ko.  Andyan  din  sa  aking  paligid  ang  aking  mga  kapitbahay  at  kamag-anak.  Sila  ang  unang  magsasalita  ng  ganito  sa  akin...

"Wala  kang  karapatang  magsalita  o  pumuna  ng  mga  maling  ginagawa  ng  iba,  kung  ikaw  mismo  ay  gumagawa  din  ng  hindi  tama  sa  kapwa".

"Bago  mo  punahin  ang  iba,  punahin  mo  muna  ang     sarili  mo".

"Humarap  ka  muna  sa  salamin".

Totoo  naman  talaga  ang  kasabihang  iyan  at  masakit  para  sa  akin  kung  pagsasabihan  ako  ng  ganyan  ng  aking  asawa  at  mga  anak,  wala  akong  mukhang  ihaharap  sa  kanila  sa  umpisa  pa  lang  titigil  na  ako  sa  pagsusulat  ng  tungkol  sa  tao.

Kaya..  mahirap  man  magsulat  patuloy  at  patuloy  pa  rin  akong  magsusulat  hanggat  may  lapis  at  papel  akong  nahahawakan,  hanggat  may  mali  akong  nakikita  sa  aking  paligid  patuloy  akong  magsusulat,  dito  ako  nakakadama  ng  kasiyahan.
Hindi  mahalaga  sa  akin  kung  may  mga  taong  nagagalit  sa  akin  dahil  sa  aking  mga  isinisulat,  ang  mahalaga  sa  akin  sa  pamamagitan  ng  aking  mga  isinusulat  maaring  makikilala  din  ako  ng  mga  tao  na  nasa  aking  paligid,  dito  masasalamin  ang  aking  pagkatao,  dito  makikita  ang  lalim  ng  aking  pag-iisip.  Ito  rin  kasi  ang  aking  paraan  para  ipaalam  sa  aking  mga  anak   kung  ano  ang  mga  tama  at  mali  sa  kanilang  mga  ginagawa,  kung  paano  mag - isip  ang  kanilang  ama,  kung  malalim  o  mababaw  ba  isipan  ng  kanilang  ama.  Para  sa  akin  walang  masama  kung  ipahayag  ko  ang  aking  mga  saloobin.

Ang  unang - unang  layunin  lang  naman  talaga  ng  aking  pagsusulat  ay  para  maglibang  at  para  mabigyan  ko  lang  din  ng  kasiyahan  ang  aking  sarili.  Walang  akong  ibang  hangad  kungdi  ang  isulat  ang  lahat  ng  nais  sabihin,  ipaalam  ang  mga  nais  ipaalam  at  iparating  ang  lahat  ng  mga  nais  iparating.  Isipin  lang  sana  natin  na  tulad  din  ninyo  ako  ng  naghahanap  ng  mapaglilibangan  at  itong  pagsusulat  ang  napili  kong   mapaglilibangan.

No comments: