Go To  Home Page

ANG TALINO NG ISANG TAO
AYON SA DAMI NG KAALAMAN
HINDI SA TAAS NG PINAG-ARALAN
^_^
KUNG NAIS MONG BALIKAN ANG NAKARAAN
TINGNAN MO SARILI MO NGAYON YAN ANG EPEKTO NG IYONG NAKARAAN
KUNG NAIS MO MALAMAN KUNG ANO ANG IYONG MAGIGING BUKAS
TINGNAN MO SARILI MO NGAYON
NAKIKINITA MO NA KUNG ANO ANG IYONG MAGIGING BUKAS
^_^
HUWAG MO HUSGAHAN ANG KAPWA NG DAHIL LANG SA
KUNG ANO ANG NARINIG MO SA IBA
^_^
MABABASA MO ANG ISIPAN NG ISANG TAO
SA PAMAMAGITAN NG KILOS AT PAGSASALITA
^_^
DI BALENG WALANG TULOG
WAG LANG WALANG GISING
^_^
ALAM MO BA... ANG TAONG AYAW TUMANGAP NG PAGKATALO
AY ANG TAONG LAGING SUMISILIP NG KAMALIAN MO
^_^
ANG ATTITUDE KO NAKADEPENDE SA KUNG PAANO
MO AKO TRATUHIN
^_^
MINSAN.. ANG SIMPLENG PAYO MO SA IBA
IYON NAMAN ANG HINDI MO MAGAWA SA SARILI
^_^
HUWAG KANG MAKIKIPAGTALO KUNG SA REYALIDAD
HINDI MO MAGAWA SA SARILI ANG
IPINAGLALABAN MO

Tuesday, 29 November 2016

NAKARAANGusto  ko  lang  mag  react  tungkol  dito..  Ayoko  ko  lang  mapahiya  yung  tao kaya  dito  ko  nalang  isusulat  ang  opinion  ko,

Ayon  sa  taong  nagsalita..  " Ang  nakaraan  ay  hindi  ko  na binabalikan,  ano  man  ang  problemang  kinakaharap  ko  ngayon  ay  aking  haharapin  na  may  tatag,  dahil  ang  pagiging  matatag  ay  ang  paghamon  at  pagharap  sa  mga  hinaharap".  

Hindi  ko  alam  kung  ano  ang  pakahulugan  nung  tao  sa  salitang  "binabalikan".  Maaring  ang  kahulugan  niya  ay  ang  pag  alala  sa  nakaraan  o  isipin  lagi  ang  nakaraan.

Pero  para  sa  akin  mali  ang  gamitin  ang  salitang  "binabalikan"  dahil  wala  namang  sino  mang  tao  ang  nakababalik  sa  nakaraan  at  wala  din  taong  hindi  makaalala  sa  nakaraan.  Ang  nakaraan  ay  inaalala  at  hindi  nababalikan.

Ganon  pa  man  nais  ko  na  ring   itama  ang  ganyang  paniniwala  na  ang   "pagiging  matatag  daw  ay  base  sa  paghamon  sa  hinaharap.  Ang  pagiging  matatag  ay  resulta  po  ng  nakaraan  at  hindi  ng  hinaharap.

Para  sa  akin..  Ang  mga  nakaraan  ay  kailangan  din  nating  inaalala  dahil  dito  natin  nakita  ang  ating  mga  pagkakamali.  Ang  mga  nakaraan  ay  kailangang  hindi  natin  winawaglit  sa  ating  isipan  upang  sa  mga  darating  na  mga  araw  ay  hindi  ka  na  muling  luluha  sa  parehas  na  dahilan.  Ang  ating  mga  nakaraan  ang  ating  magiging  gabay  upang  hindi  na  muling  magkamali  at  ang  nakaraan  ang  nagturo  sa  atin  upang  matutong  maging  matatag  sa  mga  hinaharap.

Maaring  marami  sa  atin  ang  hindi  nakakaalam  na  ang  lahat  ng  nasa  buhay  natin  ngayon  kasama  ng  lahat  ng  iyong  talino  at  kaalaman  ay  bunga  lahat  ng  iyong  nakaraan.  Pag  masdam  mo  ang  iyong  sarili..  yan  ang  resulta  ng  iyong  nakaraan.  Nandiyan  ka  ngayon  sa  kinakatayuan  mo  yan  ay  bunga  ng  lahat  ng  nagawa  mong  mga  desisyon.  Kung  hindi  mo  aalalahanin  ang  iyong  mga  nakaraan  hindi  mo  rin  maaalala  ang  mga  mali  at  tama  mong  nagawa,  hindi  mo  maipapaliwanag  ng  tama  sa  mga  batang  ngayon  pa  lamang  nila  tatahakin  ang  mga  daang  nadaanan  mo na.  Kaya  mahalaga  din  na  lagi  nating  alalahanin  ang  mga  nakaraan  dahil  yan  naman  ang  magiging  gabay  ng  mga  batang  ayaw  mong  maligaw  ng  landas.

Sabi  nga...  Kung  gusto  mong  makita  ang  iyong  nakaraan,  tingnan  mo  ang  iyong  sarili  ngayon  yan  ang  resulta  ng  iyong  nakaraan  at  kung  gusto  mo  namang  malaman  ang  iyong  hinaharap,  tingnan  mo  din  ang  sarili  mo  ngayon  nakikinita  mo  na  ang  kung  ano  ang  iyong  hinaharap.

2 comments:

Jerrymy Reyes said...

Tama Sir....

ROM CALPITO said...

Salamat kabayan sa pagbisita at sa comment